title icon
KVALITET

Izolacija

Dream Home Fortress je prvi objekat u Petrovardinu od komercijalnih objekata koji ima ENERGETSKI PASOŠ B

Zahtevi koji se u današnje vreme postavljaju pred građevinske objekte su sve kompleksniji i stroži. Da bi ispoštovali sve zahteve tržišta po pitanju zvučne i termoizolacije izolacije na našem objektu, koristili smo jedinstvene, visokokvalitne i retko primenljive materijele trenutno na građevinskom tržištu.

FASADA

DEMIT FASADA d=15cm predstavlja poseban vid izolacije sa spoljne strane objekta sa višeslojnim izolacionim materijalima. Radi postizanja što bolje izolovanosti objek – ta, mi smo se odlučili za debljinu od 15cm, što predstavlja trenutni tržišni maksimum (obično koristi od 5cm do 10cm).

Untitled-2

CIGLA

ZORKA TERMOBLOK d=25cm predstavlja dokazano najbolja ciglu na tržištu, težine 16kg (teži 2kg od od klasičnog bloka ) koja se ugrađuje i u naš objekat.

Klimabloc-25-AKU

PLOČA

PLOČA d=20cm je projektovana u sistemu skeletno- armi – rane betonske konstrukcije sa armiranobetonskim seizmičkim platnom za ukrućivanje i međuspratnim AB tavanicama.

PODNA IZOLACIJA

TERMOSILENT obezbeđuju najbolju kombinaciju izolova – nosti: zvučnu i termo izolaciju.

Šta to znači konkretno?! TERMOSILENT materijali odlično prigušuje strukturnu buku, tj. prenos vibracija zvuka udara jer se postavlja diret – no na ploču pre izlivanja košuljice. U prevodu na svakod – nevni jezik to je buka koju čujete kada komšija iznad ili pored hoda ili bilo kakvim drugim dejstvom proizvede zvuk koji se prenosi kroz gradjevinske elemente. Iako naša izolacija nema potrebe za ovakvim materijilima, jer je sama po sebi vrhunska, mi smo odlučili da odemo korak dalje i postavimo Termosilent

PVC – ALU Stolarija

Opredelili smo se za ŠEŠTOKOMORNE prozore velikih pro – fila 76mm nemačkog proizvodjača Kömmerling. Kömmerling je brend koji postoji još od 1897.godine i otada je sinom za premium kvalitet. Spadaju u top 5 vodećih svetskih proizvođača prozora.

Na tržištu su pretežno zastupljeni petokomorni prozori koji nisu evropske proizvodnje, čiji je rok upotrebe kratak, do 5 godina, dok prozori koje mi ugrađujemo, imaju vek trajanja do čak 20 godina.

Glavni benefiti prozora ugrađenih na naš objekat su sledeći:
-pružaju odličnu zvučnu izolaciju do čak 48db
-pružaju odličnu termoizolaciju ( zbog profila od 76mm, dok se na tržištu pretežno koriste manji profili do 71mm).
-opremljeni su kvalitetnim okovom i dodatniim sistemom učvršćivanja profila za dugotrajno korišćenje.
bolje dihtuju (šeštokomorni profili opremljeni su sa 2 spolje i jednom srednjom diht gumom)
-otporni su na UV zračenje (pucanje, gubitak boje, uvijanje ili bilo koji drugi deformitet je isključen).
-imaju garanciju na čak 25 000 otvaranja
-vanstandardnih su dimenzija (veća osvetljenost prostora) sa izuzetno kvalitetnim šarkama i ručama za otvaranje 6-komorni u odnosnu na 5 komorne prozore pravi razliku u uštedi energije za oko 40%, a pošto Dream Home Fortress predstavlja dom koji uvek nudi više, tako i ovom segmentu nudimo više za isti novac u odnosu na tržište.

Prozor-1
Untitled-4t