title icon
Dream Fortress

Garaže

U dnu parcele planom je predviđena izgradnja prizemnog garažnog objekta. Ovaj objekat planiran je za smeštaj 3 garaže koje su dvojne, što je kapacitet za 6 automobila.

Krovna konstrukcija je klasična drvena na jednu vodu. Krovni pokrivač je lim u nagibu od oko 10 stepeni. Pored 6 garažnih mesta projektovano je parkiranje na obeleženim parking mestima (2,3×4,8m) u dvorištu objekta za ukupno 24 vozila, te je na parceli omogućeno parkiranje za ukupno 30 vozila što je dovoljno za sve stanove.