FAIR DEAL

U slučaju neishodvanja kredita vraćamo pun iznos kapare (što nije slučaj kod većine insvestitora). Sarađujući sa nama nemate tu vrstu rizikka.

Kako smo rešili glavni tržišni problem
“DA KOMŠIJA NE ČUJE KOMŠIJU”?!

Svedoci smo enormnog rasta cena nekretnina na tržištu, ali nismo sigurni da je on podržan i rastom kvaliteta. Zato se Dream Home Fortress potrudio da u svakom momentu znate u šta ste uložili svoj novac i zašto ste izabrali baš nas.